Diensten

Een greep uit de meest voorkomende diensten die wij verstrekken:

 • het voeren van de boekhouding
 • het opmaken van jaarrekeningen (enkelvoudig en geconsolideerd)
 • het geven van advies op fiscaal, boekhoudrechtelijk en vennootschapsrechtelijk vlak
 • het opmaken en invullen van aangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners en B.T.W.-aangiftes
 • het opvolgen van het UBO-register
 • het doen van de noodzakelijke neerleggingen op de griffie van de ondernemingsrechtbank en de bijhorende publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
 • het geven van een (tweede) opinie bij het opzetten van overeenkomsten
 • het begeleiden van de opmaak van een IAS-IFRS (geconsolideerde) jaarrekening
 • oprichten, fusies, splitsingen, ontbinden en vereffenen van vennootschappen
 • het optimaliseren van uitkeringen vanuit vennootschappen
 • het uittekenen van een successieplan waarbij gepoogd wordt de erfbelasting te beperken
 • opmaken van allerlei overeenkomsten zoals huurovereenkomsten, kopen en verkopen van aandelen en handelsfonds, opvolging in familiale ondernemingen, aandeelhoudersovereenkomsten
 • het bijstaan van de klant bij controles uitgevoerd door de fiscus en het opmaken en verdedigen van bezwaarschriften
 • het geven van advies aan collega’s met betrekking tot antwoorden op berichten van wijziging, aanslagen van ambtswege en het opmaken van bezwaarschriften
 • gerechtelijke opdrachten als (gerechts)deskundige.