Opleiding

Kennis is een sleutelwoord in onze stiel. Opleiding van medewerker én klant is daarbij een belangrijke troef in ons beroep dat sterk gestuurd wordt door steeds wijzigende wetgeving. Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) behoort wellicht tot de groep wetboeken die het meest worden aangepast. Elk aanslagjaar wijzigen regels.

  • Wij geven opleiding aan onze klanten. Zo organiseren wij op regelmatige basis webinars bij wijzigende wetgeving om in lekentaal nieuwe maatregelen uit te leggen en tips bij de toepassing te geven. Bij gewijzigde wetgeving de klanten inlichtingen met een korte nota. Minstens jaarlijks hebben wij met elke klant een samenkomst om de onderneming te bespreken en opbouwend advies te geven. Tijdens het boekjaar volgen wij de cijfers op en doen wij de nodige voorstellen om de minst belaste weg te zoeken.
  • Onze medewerkers krijgen elk een opleidingsbudget die ze naar goeddunken kunnen invullen. Daarnaast hebben wij software ontwikkeld die via datamining op zoek gaat naar fouten, waarschuwingen en adviezen in onze dossiers . Zo zal indien de software vaststelt dat het toekennen van een tantième leidt tot minder globale belasting, dergelijke tantième voorstellen. Als die software ziet dat bij een bepaalde kostensoort de btw steeds als terugvorderbare btw wordt behandeld en bij sommige niet, zal de software dat melden. Andere voorbeelden zijn de toepassing van de investeringsaftrek, de wederopbouwreserve, de tax shelter, … Door deze datamining software krijgen onze mensen een tool die helpt om alle regels in het grote bos het wetgevend kader en optimalisaties toe te passen. Gezien die specifiek ingaat op de problematiek van elk dossier en rekening houdt met de toepasselijke wettelijke regels, leren zij zo ook “on the job” de concrete toepassing van de toepasselijke wettelijke regels. Het is als het ware een “case study” benadering geschoeid op Angelsaksische leest.
  • Wij aanvaarden graag stagiairs van hogeschool en universiteit. We zetten ons in om de student een bijkomende praktische opleiding te geven waarbij ons aanpak met datamining een mooie invulling vormt bij de opleiding van de student. We zorgen ervoor dat de stagiair kan proeven van de verschillende stadia in ons werk: inboekwerk, btw-aangifte, opmaak interim resultaat, berekenen voorafbetalingen, opmaken jaarrekening, invullen aangifte personen- of vennootschapsbelasting, opmaken vennootschapsrechtelijke verslagen, opmaak neer te leggen jaarrekening, … Veel van onze medewerkers zijn bij ons ooit begonnen als stagiair. Jan zijn natuurlijke biotoop is het onderwijs en dat poogt hij in te bouwen intern in de aanpak van dossiers. Wij zijn geabonneerd op tal van on line bibliotheken die eenieder binnen ons kantoor kan raadplegen.
  • Wie bij ons start als stagiair of medewerker, krijgt steeds een “buddy” toegewezen die zorgt voor de persoonlijke opleiding, het uitgevoerde werk in het beginstadium systematisch controleert en bijstuurt en waar de nieuwe medeweker of stagiair steeds terecht kan bij vragen. Wij pogen zo betrokkene via een gepersonaliseerde aanpak de knepen van het vak te leren. Het behalen van de wettelijke titel van accountant of belastingadviseur is bij ons mogelijk. Maar het moet niet. We hebben collega’s die de titel niet hebben, maar minstens even goed zijn als diegenen die de titel wel hebben. Inzet telt.